Verlies

Verlies, een aparte rubriek met gedichten.

Verzen naar aanleiding van de dood van onze dochter Tetske in 1988, en helemaal de dood van mijn lief Roelina in 2015.

Maar ook in meer algemene zin, geïnspirereerd door wat ik meemaak, zie of hoor of lees. En dan niet alleen maar rond verlies door overlijden. Ook allerlei andere soorten van verlies kunnen diep ingrijpen en daarom aanleiding vormen tot een vers dat hier te vinden is.

Mocht het lezen van de bijdragen in deze 'rubriek' aanleiding zijn om persoonlijk contact te zoeken, dan kan dat via email. Ik doe dan mijn best u zo snel mogelijk een persoonlijke reactie te sturen. De contacgegevens vindt u in de onderrand van de site.

Dirk Engelage