6 mei - kind in mij

Kind in mij

Beeld, gevonden bij een gedicht van Chantal Molleman in Global Poet Society (Facebook).

En dat beeld inspireerde mij tot het volgende vers:

 

 

In mij nog iets
en gaandeweg weer meer
door pantsers heen,
gevolg van een vertrouwen
dat geschonden werd
het kind in mij
geschrokken weg gerend

in mij nog iets

onsterfelijk kind in mij,
licht op bij elke zonnestraal
bij elke blik
die verder kijkt,
bij elk gehoor
dat dieper reikt

jij onuitblusbaar
kind in mij
sta op
laat mij weer leven

 

 


[vervolg]